Thông tin học bổng

Năm 2022, với mục đích hỗ trợ các ứng viên trên con đường theo đuổi tấm bằng MBA của mình, Leeds Beckett Việt Nam sẽ dành nhiều suất học bổng có giá trị lên đến 30% tổng khóa học khi ứng viên đăng ký tham gia chương trình.

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG

  • Học viên đăng ký nhập học chương trình MBA năm 2022
  • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập học theo quy định (yêu cầu về hồ sơ nhập học, hoàn thành học phí kỳ đầy đủ và đúng hạn)
  • Có kết quả phỏng vấn xuất sắc nhất

Quy định bổ sung

  • Các loại học bổng, ưu đãi trên là đích danh, không thể chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền.
  • Trường hợp thí sinh thuộc diện được cấp nhiều loại học bổng và ưu đãi thì chỉ được chọn 01 loại học bổng, ưu đãi có giá trị lớn nhất.