Viện FSB hợp tác đào tạo với Trường Top 3 Đại học công lập hàng đầu Hoa Kỳ

Latest Past Events

[Hội Thảo] ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI M&A TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 19/3/2022, Tổng giám đốc PwC Việt Nam, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, cùng các cộng sự đã có những chia sẻ hết sức bổ ích về M & A (Mergers: Sáp Nhập và Acquisitions: Mua lại) tại Hội thảo quản trị tháng 3 do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT tổ chức.